Police z pomocą Mieszkowicom

Police pomogą Mieszkowicom. Policcy radni zgodzili się na przekazanie tej gminie 30 tys. złotych.

W ostatnim dniu października ubiegłego roku w Mieszkowicach pożar zniszczył kamienicę komunalną, w której mieszkało osiem rodzin. Poszkodowane zostały 23 osoby.

Gmina Mieszkowice wystąpiła do nas z prośbą o udzielenie pomocy finansowej, bo sama ma bardzo ograniczone możliwości finansoweuzasadniała wydatek Agnieszka Komor, sekretarz Gminy Police. – Zawsze w takich przypadkach jesteśmy solidarni z potrzebującymi mieszkańcami innych gmin.

Pieniądze pochodzą z rezerwy inwestycyjnej. Zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.