Burmistrz z wotum zaufania

Burmistrz Polic, Władysław Diakun, otrzymał wotum zaufania od polickich radnych. Nikt nie był przeciw.

Głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy  – debata była jednym z punktów w porządku obrad, ale w rzeczywistości jej nie było, bo nikt nie zgłaszał uwag. Za wotum zaufania opowiedziało się 13 radnych, a 8 się wstrzymało od głosu.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.