Policzanie biedniejsi od mieszkańców porównywalnych gmin w Polsce?

Policzanie zarabiają nieco mniej niż mieszkańcy porównywalnych gmin w kraju. Świadczy o tym średni dochód z PIT na jednego mieszkańca tej gminy — na co zwrócili uwagę autorzy Raportu o Stanie Gminy Police za 2023 rok. Różnica nie jest wielka, ale nie można jej nie zauważyć.

Dochody z PIT wpływające do budżetu Gminy Police w przeliczeniu na jednego mieszkańca w ujęciu rocznym są niższe o 41 zł od średniej gmin z grupy porównawczej. Oznacza to, że poziom płac w Gminie Police jest na podobnym, choć nieco niższym poziomie niż średnia w grupie gmin porównawczych.

Raport o Stanie Gminy Police za 2023 rok

Konkretniej — dochody budżetu gminy z tytułu udziału w PIT na 1 mieszkańca (średnia trzyletnia) za lata 2020-2022 wyniosły w Policach 1248 złotych dla Polic i 1289 złotych — w grupie porównawczej (w podobnych gminach).

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.