Ustaliliśmy to dla Was. Dlaczego Gmina Police oferuje do sprzedaży nieruchomość w… Toruniu?

Gmina Police sprzedaje nieruchomość w Toruniu. Skąd gmina ma taką nieruchomość — dopytywał i sygnalizował temat jeden z naszych Czytelników. Ustaliliśmy więc to — i dla niego, i dla wszystkich innych policzan, których też być może to zainteresowało.

Po pierwsze — gmina oferuje do sprzedaży, w przetargu ustnym nieograniczonym, niewielki udział w nieruchomości — w wysokości 7/896. Faktycznie nieruchomość jest w Toruniu. Police dostały ten udział… w spadku.

Zgodnie z prawem, jeżeli nie ma innych spadkobierców, to spadek przypada właśnie gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Ogłoszenie o zbyciu tego udziału jest dostępne na stronie gminy. Nie należy się spodziewać bardzo znaczącego wzmocnienia budżetu gminy ze sprzedaży tego udziału (nawet jeśli znajdzie się nabywca), bo cena wywoławcza wynosi 16,5 tysiąca złotych.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.