Poseł Marchewka w Policach o dofinansowaniu inwestycji lokalnych: zero m.in. dla Polic

W poniedziałek (14 grudnia) o podziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mówili w Policach politycy PO. Zwracali uwagę, że większość gmin powiatu polickiego nie dostała ani złotówki. Wyjątek to Dobra, której przyznano wsparcie na jedną z inwestycji.

Fundusz to pomoc dla samorządów, które straciły część przychodów w związku z pandemią. Środki można wykorzystać m.in. na budowę dróg. To była druga pula. W pierwszym rozdaniu środki trafiały do wszystkich gmin i powiatów. W drugim – przydzielane były w ramach konkursu.

– Zero złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Polic – mówił na konferencji prasowej poseł PO Arkadiusz Marchewka. – Władze gminy aplikowały o przebudowę układów komunikacyjnych, o budowę nowych przystanków, budowę ścieżek rowerowych w bardzo ważnej inwestycji, jaką jest budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. To wielki, ważny projekt dla Polic i całej aglomeracji szczecińsko-polickiej. Myślę, że warto zapytać rządzących, na jakiej podstawie podejmowali właśnie takie decyzje, jaki był klucz wyboru, czym się kierowali?

Poseł zapowiedział, że będzie w tej sprawie interpelował do premiera i interweniował u wojewody.

Radny i przewodniczący rady powiatu polickiego Janusz Szwyd zaznaczył, że żadnych środków z tego funduszu nie otrzymały także gminy Kołbaskowo i Nowe Warpno, choć także o nie występowały.

– Gmina Police złożyła wniosek o 23 miliony złotych do projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i nie dostaliśmy ani złotówki – podkreśla Damian Walczak, radny polickiej rady miasta. – Uważam, że to jest sytuacja naprawdę skandaliczna, i liczę na to, że rząd się zreflektuje i będzie traktował Police poważnie.

Politycy PO sugerowali, że podział tych rządowych środków mógł być powiązany z sympatiami politycznymi.

– Jestem mieszkańcem gminy Kołbaskowo i tam były składane projekty na prawie 70 milionów złotych, otrzymaliśmy zero – mówi Shivan Fate, radny powiatu polickiego. – Mnie się wydaje, że drogi lokalne, inwestycje lokalne nie powinny mieć barw politycznych. Bo tymi drogami jeżdżą wszyscy. Rozumiem, że tę dużą politykę możemy robić na poziomie ogólnokrajowym, ale nie można takiej polityki uprawiać na poziomie samorządów lokalnych.

W drugim rozdaniu RFIL oprócz gminy Dobra (wsparcie jednego z 7 projektów) dotację dostał też Powiat Policki – na jedną z 14 inwestycji, o których dofinansowanie wnioskował. Gmina Police występowała o pieniądze na jedną inwestycję, Nowe Warpno – na dwie, Kołbaskowo – na jedenaście.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.