Zmiany w zarządzie „Polic”

Włodzimierz Zasadzki nie jest już w zarządzie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”. Rada Nadzorcza w poniedziałek (27 kwietnia) zdecydowała o jego odwołaniu z funkcji wiceprezesa.

„Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zdecydowała o zmianach w składzie Zarządu spółki. Podczas posiedzenia 27 kwietnia 2020 r. podjęta została uchwała o odwołaniu ze składu Zarządu pana Włodzimierza Zasadzkiego – wiceprezesa spółki” – czytamy w komunikacie spółki.

Włodzimierz Zasadzki pełnił funkcję wiceprezesa od 15 lipca 2016 roku. Uchwała w sprawie odwołania go z tego stanowiska weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Obecnie w skład zarządu spółki wchodzą: prezes – dr Wojciech Wardacki, wiceprezes – Tomasz Panas oraz członek zarządu wybierany z ramienia pracowników – Anna Tarocińska.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.