Praca szuka ludzi

robotnik ze szlifierką przy pracy

Pracodawcom z Polic coraz trudniej jest znaleźć ludzi do pracy. Chętnie zatrudniliby: ślusarzy, tokarzy, frezerów, kucharzy, cukierników, piekarzy, sprzedawców, opiekunów… Poczta Polska potrzebuje listonoszy – od ręki w Policach przyjęłaby pięciu. Ale z własnymi samochodami. O ręce do pracy w polickim pośredniaku prosi też Amazon. Nastał czas pracownika. Tyle że wciąż nie widać tego w oferowanych pensjach. Często są równe minimalnej krajowej, czasami nieznacznie ją przekraczają… 

W Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec minionego roku zarejestrowanych było 1696 osób. Stopa bezrobocia w grudniu wynosiła tylko 6 procent. Właściwie, w kontekście tych liczb, trudno mówić o bezrobociu.

Ale ponad połowa, bo 888 osób, to osoby długotrwale bezrobotne – mówi Jan Sławczyński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. – Czyli pozostają w naszym rejestrze ponad 12 miesięcy. Te osoby naprawdę trudno zaktywizować. Trzeba wykorzystywać specjalne narzędzia do tego, żeby je przywrócić na rynek pracy. Angażujemy je więc m.in. do prac społecznie użytecznych, robót publicznych i innych form, chociażby czasowej, aktywności zawodowej.

Spora grupa zarejestrowanych bez pracy pozostaje tylko przez chwilę. Część oczekuje od PUP pomocy – w formie szkolenia, skierowania na staż, wsparcia w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Ale niższa stopa bezrobocia oznacza też mniejsze wydatki budżetu państwa na aktywizację zawodową. W polickim pośredniaku w tym roku, przynajmniej na jego początku, jest znacznie mniej pieniędzy, niż było w roku minionym.

Na ten rok mamy do dyspozycji tylko 1,5 mln złotych – mówi dyrektor. – W poprzednim mieliśmy 3 mln zł. Ale będziemy się jeszcze starać o środki z rezerwy funduszu pracy.

Policki PUP oprócz tego będzie też w tym roku realizował dwa programy aktywizacyjne, na które jest oddzielne finansowanie.

Jeden, z Regionalnego Programu Operacyjnego, jest skierowany do osób młodych, do 30 roku życia – dodaje dyrektor. – I drugi, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, adresowany jest do osób powyżej 30 roku życia.

 

 

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.