Prawie 2 miliony na remont drogi w Drogoradzu

Gmina Police dostanie prawie dwa miliony złotych na remont drogi gruntowej w Drogoradzu. Burmistrz poinformował o tym na ostatniej, wrześniowej, sesji Rady Miejskiej.

– Otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu kwotą 1.960.000 zł na „Budowę dróg gruntowych na terenach wiejskich na terenie gminy Police” – powiedział Władysław Diakun, burmistrz Polic. – Środki pochodzą z szóstej edycji naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przedmiotem projektu jest remont drogi gruntowej w Drogoradzu.

Jak dodał wiceburmistrz Jakub Pisański, to ma być kompleksowa modernizacja drogi.

– Chodzi o główną drogę przez wieś – precyzował Sebastian Staszkiewicz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM w Policach. – Od drogi powiatowej kończącej się tam asfaltem w kierunku wyjazdu z Drogoradzu przez wieś.

– To jest kilometr dwieście osiemdziesiąt metrów przez Drogoradz – dodała Aneta Kuśnierz, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych UM w Policach. – Podzieliliśmy tę drogę. Można było dostać dofinansowanie do 2 milionów złotych.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.