Przedszkole tylko dla szczepionych

fot. Angelo Esslinger / Pixabay

Do żłobka, przedszkola, szkoły będą przyjmowane tylko te dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom? O to apeluje do ministra zdrowia Naczelna Rada Lekarska.

Lekarze apelują o wprowadzenie przepisów zobowiązujących rodziców (opiekunów) do przedstawienia, przed przyjęciem do żłobka, przedszkola oraz szkoły, zaświadczenia potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych.

– Niezgodna z obowiązującym prawem decyzja rodziców o niepoddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom stwarza zagrożenie dla zdrowia nie tylko tego dziecka, ale również dla innych dzieci mających z nimi kontakt, w szczególności w żłobkach, przedszkolach czy szkołach – piszą w swoim apelu przedstawiciele prezydium NRL.

I zwracają uwagę, że w ostatnim czasie zwiększa się liczba dzieci, które nie są poddawane obowiązkowym szczepieniom. To – zdaniem lekarzy – dowodzi, że istniejące możliwości egzekwowania tego ustawowego obowiązku są niewystarczające.

– Wprowadzenie ustawowego obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych przed przyjęciem do żłobka, przedszkola lub szkoły jest uzasadnione interesem publicznym – potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków – dowodzą w swoim apelu. – Obowiązek taki chroniłby zdrowie dzieci, które zostały poddane szczepieniom obowiązkowym, ograniczając ich kontakt z osobami niezaszczepionymi, a także stanowiłby dodatkowy bodziec do poddania szczepieniom dzieci dotychczas niezaszczepionych.

(j)

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.