Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach pyta radnego, gdzie mieszka

radny Kamil Olszewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, Grzegorz Ufniarz (Gryf XXI), pyta radnego Kamila Olszewskiego (PiS) o miejsce zamieszkania. Tłumaczy, że to w związku ze sprzecznymi informacjami zawartymi w oświadczeniu majątkowym radnego.  Jeśli okazałoby się, że radny nie mieszkał (w chwili wyboru go na radnego) na terenie gminy Police, straciłby mandat. Radny ma 14 dni na ustosunkowanie się do pisma i przedstawienie dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

Przewodniczący na wtorkowej sesji przeczytał pismo, które skierował w tej sprawie do radnego.

– W związku z wątpliwościami, które wywołało we mnie oświadczenie majątkowe pana radnego Kamila Olszewskiego, wystosowałem pismo – mówił przewodniczący. – Zwracam się o złożenie wyjaśnień oraz udzielenie odpowiedzi na pytania.

Przewodniczący pyta m.in.:  czy miejsce stałego zamieszkania radnego jest na terenie gminy Police, w jakiej gminie płaci podatki, w jakiej gminie jest zameldowany, gdzie był zameldowany przy zgłaszaniu się jako kandydat na radnego w 2018 r., czy mieszka z najbliższą rodziną, i jeśli tak, to czy ona zamieszkuje w gminie Police, czy płaci za odbiór odpadów na terenie gminy Police, w jakim powiecie zarejestrowane jest jego auto, jaki wskazał adres do odbioru korespondencji z Rady Miejskiej.

Przewodniczący także przypomniał, że zgodnie z kodeksem wyborczym, prawo wybieralności ma osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy, z której kandyduje.

Radny Kamil Olszewski ma 14 dni  na ustosunkowanie się do pisma skierowanego do niego przez przewodniczącego RM w Policach.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.