Przystankowe zmiany na placu Rodła

Przystanek końcowy dla linii 107 będzie na ul. Roosevelta

W okolicach pl. Rodła od soboty, 23 marca (dla linii nocnych od nocy z 23 na 24 marca) wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii 58, 59, 68, 70, 90, 101, 107, 806, B, C, 522, 523, 524, 525, 529, 530, 531 i 532. Zmiany dotkną również linii 53, 63 i 66. Chodzi głównie o nowy układ przystanków po wykonanym tam remoncie dróg i torowisk.

Poniżej wykaz zmian, którymi przede wszystkim mogą być zainteresowani mieszkańcy Polic. Informacje o reszcie można znaleźć na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Linia 107:

– kierunek Plac Rodła:

 • przystanek dla wysiadających „Plac Rodła” (z możliwością kontynuacji podróży do przystanku końcowego; nr 11511) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony Niebuszewa (przystanek linii 12)
 • przystanek końcowy „Plac Rodła” (11529 dla linii 107) zlokalizowany będzie w ciągu ul. Roosevelta

– kierunek Świergotki, Rostocka, Police Wyszyńskiego Polana:

 • przystanek początkowy „Plac Rodła” (nr 11529 dla linii 107) zlokalizowany będzie w ciągu ul. Roosevelta (linia 68 – środek peronu, linia 107 – początek peronu, tj. od strony ul. Mazowieckiej)
 • dodatkowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11534) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony Bramy Portowej

Linia 101 ( kursy wykonywane będą w relacji Plac Rodła – Police Jasienica Pętla):

– kierunek Plac Rodła:

 • przystanek końcowy „Plac Rodła” (dla wysiadających, nr 11511) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony Niebuszewa (przystanek linii 12)
 • zlikwidowane zostaną przystanki tymczasowe „Filharmonia” i „Plac Żołnierza Polskiego”

– kierunek Police Jasienica Pętla:

 • przystanek początkowy „Plac Rodła” (dla wsiadających, nr 11534) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony Bramy Portowej
 • przystanek „Rayskiego” (nr 12931) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony pl. Rodła

Linia 524:

– kierunek Pomorzany Dobrzyńska:

 • przystanek „Plac Rodła” (nr 11511) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony Niebuszewa (przystanek linii 12)

– kierunek Police Zajezdnia, Police Jasienica Pętla:

 • przystanek „Plac Rodła” (nr 11542) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony pl. Grunwaldzkiego.

Pozostałe zmiany (również te głównie interesujące policzan):

 • Na liniach 101107 i 524 uruchomiony zostanie przystanek „Bogumińska Park” (nr 59811), zlokalizowany w ciągu ul. Bogumińskiej za skrzyżowaniem z ul. Kruczą (kierunek Police). Przystanek będzie miał status przystanku na żądanie.
 • Na linii 524 uruchomiony zostanie przystanek „Świętojańska” (nr 44012), zlokalizowany w ciągu ul. Świętojańskiej na wysokości posesji nr 13 (kierunek Plac Rodła). Przystanek będzie miał status przystanku na żądanie.

Zmiany na pl. Rodła obejmą również sygnalizację świetlną – 23 marca rano zmieniony zostanie jej program. Cykl programu nie zmieni się i nadal będzie wynosił 120 sekund. Zmienią się jednakże długości wyświetlania świateł w różnych fazach na poszczególnych wlotach.

Dodatkową zmianą będzie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Mazowieckiej od skrzyżowania z ul. Roosevelta do al. Wyzwolenia.

– Służby miejskie będą obserwować ruch drogowy po wprowadzeniu zmian i w razie konieczności podjęte zostaną dalsze działania – zapewnia Kacper Reszczyński, rzecznik ZDiTM.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.