Radni proszą o bramki do mierzenia temperatury. Dla szkół i przedszkoli

O bramki do bezdotykowego mierzenia temperatury ciała dla polickich placówek oświatowych proszą radni: Ilona Bednarek i Andrzej Rogowski. To oczywiście w związku z pandemią COVID-19 i zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń.

– Wnioskujemy o podjęcie możliwie pilnych działań w zakresie zakupu dla placówek oświatowych bramek do bezdotykowego mierzenia temperatury – mówi Ilona Bednarek. – Jak wszyscy wiemy, trudno jest wprowadzić organizację pracy szkoły czy przedszkola, pozwalającą na zachowanie dystansu społecznego wśród podopiecznych. Szkoły nie mają możliwości organizacyjnych i finansowych zorganizowania pracy placówek w taki sposób, żeby zmniejszyć grupy klasowe i wychowawcze, wykluczyć możliwość kontaktu rówieśniczego podczas zajęć, czy przerw lekcyjnych.

Radni zwracają uwagę, że najtrudniejszym okresem dla wszystkich będzie jesień, bo to czas przeziębień, grypy i innych infekcji grypopodobnych. A ich objawy są takie same lub bardzo podobne do tych, jakie występują przy zakażeniach koronawirusem.

Zdaniem gminnych radnych, poranna kontrola temperatury pozwoli na wychwycenie tych uczniów i pracowników, którzy mają podwyższoną temperaturę i tym samym na zmniejszenie potencjalnego zagrożenia (te osoby nie wchodziłyby na teren placówki).

– Zakup bramek do bezdotykowego mierzenia temperatury to wydatek około 8 tys. za sztukę – podaje Ilona Bednarek. – Może zostać w pełni sfinansowany ze środków tzw. rezerwy kryzysowej, która wynosi około pół procenta budżetu. Zakup w ramach działań kryzysowych pozwala również na szybkie działanie w ramach uproszczonej procedury zamówień publicznych. Zdrowie i życie naszych mieszkańców jest najważniejsze, dlatego prosimy o podjęcie pilnych działań w tym zakresie.

Na zdjęciu: bramka z pomiarem temperatury ciała stoi m.in. w wejściu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.