Radny Pacholik ma stracić mandat

radny Adam Pacholik

Wojewoda wezwał Radę Powiatu w Policach do wygaszenia mandatu radnego Adama Pacholika. Jako powód wskazał naruszenie ustawy o samorządzie powiatowym.Radny zapowiada, że będzie się od decyzji wojewody odwoływał.

Wojewoda w piśmie skierowanym do rady powiatu wskazał, że chodzi o art. 25b ust.1 , który mówi, że radni nie mogą prowadzić działalności na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Radny Pacholik zaś jest prezesem spółki gminnej Trans-Net, która wykonuje m.in. prace zlecone przez powiat policki.

Zdaniem wojewody, niewątpliwie jest związek między przychodami osiąganymi z działalności gospodarczej, a faktem wykorzystywania mienia powiatu – bo środki na sfinansowanie usług świadczonych przez Trans-Net pochodzą z budżetu powiatu polickiego.

Argumenty przedstawione w piśmie wojewody są dla mnie niezbyt jasne – mówił podczas piątkowej (31 maja) sesji radny Adam Pacholik. – Nie zgadzam się z nimi. Przed podjęciem decyzji o kandydowaniu, miałem stosowną opinię prawną. Z szacunku do wyborców skorzystam z drogi odwoławczej, czyli sądowej.

Jeśli radni nie podejmą stosownej uchwały, to wojewoda wyda zarządzenie zastępcze, czyli sam wygasi mandat radnego.

Rada ma na podjęcie uchwały 30 dni od dnia otrzymania pisma. A wpłynęło ono do starostwa 10 maja.

Swoje stanowisko w tej sprawie radni przedstawili już na marcowej sesji.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.