Rekrutują w policji

radiowóz policyjny

Zachodniopomorska policja prowadzi nabór do służby. Jeszcze w tym roku planuje przyjąć ponad 300 nowych funkcjonariuszy. Kandydaci przejdą testy: sprawności fizycznej, wiedzy i psychologiczny. Największe szanse mają: ratownicy, instruktorzy sportów walki, strzelectwa, nurkowania, sportów motorowodnych, kandydaci z prawem jazdy kategorii „A” i „C” oraz znajomością języków obcych. Zakwalifikowani do służby mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, przyzwoite wynagrodzenie i możliwość rozwoju.

Tegoroczne nabory odbędą się jeszcze w sierpniu i grudniu. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem – po kierunkach przydatnych w policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne). Każdy, kto chce służyć w tej formacji, musi spełnić określone wymagania: być obywatelem polskim, niekaranym, o nieposzlakowanej opinii, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych; mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w policji składa się z kilku etapów, m.in. z testów: wiedzy, sprawności fizycznej, psychologicznego. Oczywiście są też: rozmowa kwalifikacyjna i badanie lekarskie.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji umieszczona jest informacja dotycząca punktowania poszczególnych etapów, ile punktów minimum trzeba uzyskać na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe. Zawarte tam są również informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów.

Preferowani są kandydaci, którzy mają m.in. tytuł ratownika albo ratownika medycznego. Dodatkowe punkty w rekrutacji dostaną  również osoby, które mają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest także prawo jazdy kategorii „A” i „C” oraz znajomość języków obcych.

Po przyjęciu do służby nowy funkcjonariusz odbywa 5,5- miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe w jednej z policyjnych szkół. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej,  następuje  oddelegowanie do służby w oddziale prewencji policji. Czas delegowania wynosi 49 dni (czyli 37 służb). Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych policji.

Następnie policjantka lub policjant trafia do jednostki macierzystej, gdzie będzie pełnił codzienna służbę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej  zachodniopomorskiej policji www.zachodniopomorska.policja.gov.pl lub pod numerem tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261.
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47.

Uposażenie policjanta na stanowisku podstawowym (podczas szkolenia podstawowego wynosi 1899,70 zł netto, natomiast po ukończeniu szkolenia – 2593,30 zł netto plus dodatek za wysługę lat). Ponadto policjantom przysługują świadczenia socjalne.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.