Sąd zostaje w Policach. Bo… w Szczecinie nie ma miejsca

Polickie starostwo poinformowało, że funkcjonujące obecnie w Policach zamiejscowe wydziały sądu tutaj pozostają. O taką decyzję prosili m.in. mieszkańcy (podpisując petycję). Likwidacji tej sprzeciwiali się także przedstawiciele samorządów powiatu polickiego.

Ministerstwo odstępuje

Według Ministerstwa Sprawiedliwości utrzymywanie w Policach zamiejscowych wydziałów szczecińskiego sądu „jest niecelowe”. I jest to stwierdzenie zgodne z propozycją prezesa sądu. Ale…

– Z uwagi na względy organizacyjne, w szczególności z uwagi na deficyt powierzchni lokalowych w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, uwzględnienie proponowanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie zmian nie jest obecnie możliwe – czytamy w piśmie z Ministerstwa Sprawiedliwości, skierowanym do starosty polickiego

Nie koniec tematu

Ministerstwo też zwraca uwagę, że możliwy jest powrót do tematu.

– Po poprawie sytuacji lokalowej Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, przeprowadzona zostanie ponowna analiza struktury i właściwości sądów rejonowych w Szczecinie, w tym w zakresie zasadności utrzymania wydziałów zamiejscowych z siedzibą w Policach – dodaje ministerstwo.

 

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.