Stypendia i praktyki dla najlepszych uczniów. Kolejne porozumienie Grupy Azoty Police

Na zdjęciu od lewej : Elżbieta Moskal (dyrektor ZCEMiP), Mariusz Grab (prezes GA Police), Michał Siewierski (wiceprezes GA Police), Robert Naklicki (dyrektor departamentu zasobów ludzkich i zarządzania, GA Police). (Fot. Grupa Azoty Police)

Stypendia naukowe dla najlepszych uczniów, organizacja praktyk uczniowskich i szkoleń branżowych dla nauczycieli – to niektóre elementy porozumienia pomiędzy Grupą Azoty Police, a Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Zostało ono podpisane w piątek, 9 lipca.

Zgodnie z porozumieniem polickie Azoty będą organizować bezpłatne praktyki dla klas o profilu „technik mechanik” i „technik mechatronik”, a także dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik w branżowej szkole I stopnia. Oprócz tego pięcioro najzdolniejszych uczniów dostanie stypendia naukowe. GA Police będzie również wspierać organizowane przez Szkołę wydarzenia, promujące branżę mechaniczną i mechatroniczną.

– Od lat wspieramy szkoły zawodowe finansowo i infrastrukturalnie – powiedział Mariusz Grab, prezes GA Police. – To wsparcie traktujemy jako inwestycję – wielu uczniów szkół zawodowych na późniejszym etapie zostaje naszymi pracownikami.

Polickie Azoty włączą się również w organizację szkoleń dla nauczycieli szczecińskiej placówki edukacyjnej. Spółka zadeklarowała także organizację zajęć dla uczniów z kierunków objętych porozumieniem. Poprowadzą je specjaliści z GA Police.

– Z Grupą Azoty Police nasza placówka ma przyjemność współpracować od 2015 roku kiedy to podjęliśmy decyzję o organizacji praktyk dla uczniów ZCEMiP – zaznaczyła Elżbieta Moskal, dyrektor ZCEMiP. – To bardzo ważne, aby uczniowie mieli możliwość poznania zadań zawodowych w zawodzie, którego się uczą, w warunkach rzeczywistej pracy. Żadne, nawet najlepiej wyposażone warsztaty szkolne nie zapewnią kontaktu z najnowszymi technologiami, wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, nie nauczą kultury pracy i wspólnej pracy przy rozwiązywaniu mniej lub bardziej złożonych projektów.

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie to szósta placówka w regionie, z którą GA Police podjęła współpracę na rzecz odbudowy szkolnictwa zawodowego.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.