Stypendium na pierwszy rok studiów

studia

Przypominamy, że od poniedziałku (1 października) przyjmowane będą wnioski w ramach pierwszej edycji programu stypendialnego prezydenta Szczecina dla nowych studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników. Wysokość stypendium wynosi 6000 zł brutto.

Celem tego programu stypendialnego jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu.

Wnioski o stypendium edukacyjne należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w sekretariacie Biura Strategii, pok. 411 B, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża). Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 do 10 października 2018 roku do godz. 15:00.

Na stronach szczecińskiego magistratu są szczegółowe informacje dotyczące stypendiów dla najlepszych absolwentów liceów i techników. Zainteresowani znajdą tam również wzory niezbędnych dokumentów.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.