Święto Niepodległości. Biegają, śpiewają…

Policzanie świętują 11 Listopada w różny sposób. Jedni wzięli udział w Biegu Niepodległości, inni poszli wspólnie pośpiewać pieśni patriotyczne w sali balowej hotelu Dobosz (pierwsza część zaczęła się o godz. 13, druga została zaplanowana na 17).

A jutro (12 listopada) w starej części miasta odbędzie się gra miejska upamiętniająca polickiego historyka Jana Maturę. Uczestnicy spotkają się o godz. 11 na pl. Chrobrego.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.