Szansa na granty dla sołectw. Polickie już korzystały

Na zdjęciu: Grillowisko w Przęsocinie powstało w roku 2020, również dzięki sołeckim grantom.

Otwiera się kolejna szansa dla zachodniopomorskich sołectw na zdobycie pieniędzy na inwestycje ważne dla mieszkańców. Z takiego wsparcia korzystały już niektóre sołectwa w gminie Police.

Rusza szósta edycja marszałkowskiego konkursu „Granty sołeckie”, w którym można zdobyć nawet 15 tys. zł na jeden projekt. Mogą to być np. nowe miejsca spotkań, rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej czy edukacyjnej.

– „Granty sołeckie” co roku cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Łącznie w poprzednich pięciu edycjach do Urzędu Marszałkowskiego WZP wpłynęło ponad 2,5 tys. zgłoszeń. Wspartych zostało 775 inicjatyw na łączną kwotę ok. 7,3 mln zł.

W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa, działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego – z wyłączeniem laureatów „Grantów sołeckich 2021”. W gminie Police wyłączone więc będą Przęsocin i Pilchowo (pierwsze dostało w 2021 r. dotację na wiatę piknikową, drugie – na modernizację świetlicy). Ale inne sołectwa mają szansę.

Wnioski można składać do 14 marca 2022 r. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora Witkac.pl. Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek. W konkursie wyłonionych zostanie 180 laureatów, przy czym z jednej gminy wśród nich mogą znaleźć się maksymalnie dwa sołectwa.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.grantysoleckie.wzp.pl


Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.