Radny Adam Sobczyk rezygnuje z mandatu. W trakcie swojej piątej kadencji

Radny Adam Sobczyk zrezygnował z mandatu w Radzie Miejskiej w Policach. A zasiada w niej już 18 lat, czyli piątą kadencję. Swoją decyzję tłumaczy zmianą miejsca zamieszkania. – Z dniem 1 października składam mandat radnego – ogłosił na wtorkowej (29 września) sesji. – Jest to związane ze zmianą miejsca zamieszkania. Nie jest to łatwa decyzja dla mnie, ale konieczna ze względu na wszystkie regulacje prawne, którym również podlegam, jak każdy z nas. Adam Sobczyk na obecną kadencję kandydował i został wybrany z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju „Projekt Police”.…

Więcej...

Kolejni radni muszą się tłumaczyć. Tym razem z działalności społecznej

Doraźną komisję do zbadania legalności sprawowania mandatu przez radnych Ewę Ignaczak (KO) i Wiesława Gawła (Gryf XXI) powołała na wtorkowej (25 lutego) sesji Rada Miejska w Policach. Komisja ma zbadać, czy osoby te nie naruszyły zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w przepisach funkcji lub działalności (w której wykorzystywany jest majątek gminy) – chodzi o art. 383 & 1 pkt 5 ustawy Kodeks wyborczy oraz art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Pismo w tej sprawie wpłynęło 11 lutego do wojewody zachodniopomorskiego. Ten zwrócił się do Rady Miejskiej…

Więcej...