Osoby niepełnosprawne mogą wnioskować o wsparcie. W związku z zamknięciem dziennych placówek

siedziba PCPR w Policach

Jeszcze do 16 listopada osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o pomoc finansową w związku z zamknięciem placówek rehabilitacji i wsparcia dziennego. Można otrzymać 500 złotych miesięcznie. Taka pomoc została uruchomiona już wiosną tego roku – w związku z pandemią. Teraz została wydłużona. Wnioski od osób z powiatu polickiego przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – elektronicznie lub w swojej siedzibie. Można ponownie skorzystać Część osób niepełnosprawnych z powiatu polickiego skorzystało już z tego rodzaju wsparcia, właśnie wiosną. – Wtedy wpłynęło 136 wniosków, a 112 osób dostało wsparcie – mówi…

Więcej...

Więcej na rehabilitację osób niepełnosprawnych dla powiatu polickiego

siedziba PCPR w Policach

Powiat w tym roku ma mieć nieco więcej środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych. To pieniądze z PFRON-u na zakup m.in. sprzętu rehabilitacyjnego, likwidację barier, a także na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. – W tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże nam o niecałe 180 tys. złotych więcej niż w 2019 r. – poinformowała na piątkowej (24 kwietnia) sesji Rady Powiatu w Policach Beata Chmielewska z zarządu powiatu. Radni podjęli dziś uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON na te zadania.

Więcej...