Więcej na rehabilitację osób niepełnosprawnych dla powiatu polickiego

siedziba PCPR w Policach

Powiat w tym roku ma mieć nieco więcej środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych. To pieniądze z PFRON-u na zakup m.in. sprzętu rehabilitacyjnego, likwidację barier, a także na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

– W tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże nam o niecałe 180 tys. złotych więcej niż w 2019 r. – poinformowała na piątkowej (24 kwietnia) sesji Rady Powiatu w Policach Beata Chmielewska z zarządu powiatu.

Radni podjęli dziś uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON na te zadania.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.