Zarząd powiatu polickiego z wotum zaufania i absolutorium

Zarząd powiatu polickiego dostał wotum zaufania i absolutorium. Radni byli jednomyślni. Głosowanie w pierwszej sprawie poprzedziła debata nad raportem o stanie powiatu w 2020 r. W drugiej –  przyjęcie informacji o stanie mienia i sprawozdania z wykonania budżetu. Radni już we wcześniejszym punkcie pokazali, że ufają zarządowi, godząc się na wyemitowanie obligacji na kwotę ponad 9,6 miliona złotych. W debacie nad raportem o stanie powiatu udział mogą brać mieszkańcy. Ale żaden nie zgłosił takiej chęci. Zarząd zaprezentował najważniejsze elementy raportu, bo cały dokument liczy kilkadziesiąt stron. Starosta Andrzej Bednarek zwracał…

Więcej...