Zarząd powiatu polickiego dostał absolutorium

Na zdjęciu od lewej: wicestarosta Joanna Napiwodzka, członkini zarządu powiatu Beata Chmielewska, starosta Andrzej Bednarek.

Zarząd powiatu polickiego na dzisiejszej (piątek, 30 czerwca) sesji dostał i wotum zaufania, i absolutorium.

W obu głosowaniach wynik był identyczny: wszyscy radni obecni na sali byli za przyjęciem uchwał. Oznaczało to 16 głosów, ponieważ trzy osoby były nieobecne.

Przypominamy, że wotum zaufania jest wyrazem oceny raportu o stanie powiatu. Jest on omawiany bezpośrednio przed głosowaniem nad wotum. Natomiast absolutorium stanowi podsumowanie sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok.

W zarządzie powiatu polickiego zasiadają: starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka i członkini zarządu Beata Chmielewska.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.