Zarząd powiatu polickiego z wotum zaufania i absolutorium

Zarząd powiatu polickiego dostał wotum zaufania i absolutorium. Radni byli jednomyślni. Głosowanie w pierwszej sprawie poprzedziła debata nad raportem o stanie powiatu w 2020 r. W drugiej –  przyjęcie informacji o stanie mienia i sprawozdania z wykonania budżetu. Radni już we wcześniejszym punkcie pokazali, że ufają zarządowi, godząc się na wyemitowanie obligacji na kwotę ponad 9,6 miliona złotych. W debacie nad raportem o stanie powiatu udział mogą brać mieszkańcy. Ale żaden nie zgłosił takiej chęci. Zarząd zaprezentował najważniejsze elementy raportu, bo cały dokument liczy kilkadziesiąt stron. Starosta Andrzej Bednarek zwracał…

Więcej...

Zarząd powiatu z wotum zaufania i z absolutorium

Zarząd Powiatu w Policach dostał wotum zaufania. Za jego udzieleniem zagłosowało 15 radnych. Wstrzymało się 3. Jeszcze na tej samej sesji radni głosowali nad absolutorium dla zarządu. Także ten wynik głosowania był dla niego korzystny. Choć w tym przypadku „za” opowiedziało się 14 radnych, 2 osoby się wstrzymały (3 radnych było nieobecnych) Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła (na sesji 26 czerwca) debata nad „Raportem o stanie powiatu polickiego w 2019 r”. W debacie mogli wziąć udział mieszkańcy, ale żaden nie zgłosił takiej woli. Sami radni pozytywnie oceniali raport i nie…

Więcej...