Zarząd powiatu z wotum zaufania i z absolutorium

Zarząd Powiatu w Policach dostał wotum zaufania. Za jego udzieleniem zagłosowało 15 radnych. Wstrzymało się 3. Jeszcze na tej samej sesji radni głosowali nad absolutorium dla zarządu. Także ten wynik głosowania był dla niego korzystny. Choć w tym przypadku „za” opowiedziało się 14 radnych, 2 osoby się wstrzymały (3 radnych było nieobecnych) Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła (na sesji 26 czerwca) debata nad „Raportem o stanie powiatu polickiego w 2019 r”. W debacie mogli wziąć udział mieszkańcy, ale żaden nie zgłosił takiej woli. Sami radni pozytywnie oceniali raport i nie…

Więcej...