Zarząd powiatu z wotum zaufania i z absolutorium

Zarząd Powiatu w Policach dostał wotum zaufania. Za jego udzieleniem zagłosowało 15 radnych. Wstrzymało się 3. Jeszcze na tej samej sesji radni głosowali nad absolutorium dla zarządu. Także ten wynik głosowania był dla niego korzystny. Choć w tym przypadku „za” opowiedziało się 14 radnych, 2 osoby się wstrzymały (3 radnych było nieobecnych)

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła (na sesji 26 czerwca) debata nad „Raportem o stanie powiatu polickiego w 2019 r”. W debacie mogli wziąć udział mieszkańcy, ale żaden nie zgłosił takiej woli.

Sami radni pozytywnie oceniali raport i nie szczędzili pochwał dla zarządu. Podkreślali, że mimo licznych trudności poradził sobie dobrze z realizacją zadań. Radni zwracali m.in. uwagę na znaczny wzrost wydatków na inwestycje drogowe.

Głosowanie nad absolutorium także poprzedziło sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu. 

Cały przebieg sesji można obejrzeć na stronie powiatu.

One Thought to “Zarząd powiatu z wotum zaufania i z absolutorium”

  1. […] Pozostali radni, obecni na piątkowej (26 czerwca) sesji, również pozytywnie odnieśli się do wykonania budżetu za 2019 r. – najpierw jednogłośnie poparli sprawozdanie (16 głosów za, 3 osoby były nieobecne), a później za jego wykonanie udzielili absolutorium zarządowi powiatu. […]

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.