Testowanie na koronawirusa również w Policach. Trzeba się przygotować

Również w Policach można już zrobić zlecony przez lekarza test na obecność koronawirusa. Punkt pobrań został uruchomiony od 1 grudnia. Uwaga – na test trzeba się wcześniej umówić telefonicznie.

Punkt w Policach został zlokalizowany na parkingu przed wjazdem do szpitala, przy ulicy Siedleckiej 2. Pracuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 15:10 (rejestracja telefoniczna: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-14:30, tel. 797 173 216, 797 173 258).

Na test na obecność koronawirusa mogą kierować lekarze rodzinni, lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz lekarze z zakładów opiekuńczo – leczniczych i hospicjów. W przypadku pacjentów leżących i ciężko chorych zamawiana jest karetka wymazowa.

Testy na obecność koronawirusa wykonywane na zlecenie lekarza systemu są bezpłatne! Ich wykonanie finansuje NFZ.

Badanie należy wykonać jak najszybciej po otrzymaniu skierowania.

Do badania trzeba się przygotować. Na co najmniej dwie godziny przed nim nie wolno nic jeść, pić, żuć gumy, płukać ust i nosa, przyjmować leków ani palić.

Od dnia następującego po dniu zlecenia testu obowiązuje dziesięciodniowa kwarantanna. Można ją opuścić tylko na czas wykonania testu. Jeżeli wynik testu jest negatywny, zwolnienie z kwarantanny jest automatyczne.

Na badanie należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i nr PESEL. W razie braku nr PESEL, lekarz wpisuje na zleceniu np. serię i nr paszportu.

O ile to możliwe, do punktu pobrań należy przyjechać własnym samochodem. Na miejscu należy pozostać w samochodzie i stosować sie do zaleceń obsługi.

W całym województwie jest obecnie (stan na 1 grudnia 2020 r.) 31 miejsc wykonywania testów w kierunku koronawirusa. Ich pełny wykaz (wraz z numerami telefonów) znajduje się na stronie internetowej ZOW NFZ i jest na bieżąco aktualizowany.

W większości punków pobrań pomagają żołnierze: z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Inspektoratów Wsparcia Sił zbrojnych, a także z Wojsk Obrony Terytorialnej. Spośród 178 żołnierzy pomagających w punktach testowania, 30 ma różne specjalności medyczne; pozostali udzielają wsparcia logistycznego.

opr. na podstawie informacji NFZ


Partnerem projektu „Zdrowe Police” jest gmina Police.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.