Trans-Net nie świętuje

Trans-Net w Policach, firma zajmująca się wywozem odpadów

W poniedziałek, 12 listopada, w Policach śmieci będą wywożone normalnie – chociaż w tym roku jest to dzień wolny od pracy.

Firma Trans-Net poinformowała, że 12 listopada odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej będę wywożone zgodnie z harmonogramem. To oznacza, że tego dnia na terenie całej gminy będą opróżnione pojemniki na odpady organiczne. Nie dotyczy to tylko osiedla Gryfitów w Policach, gdzie zostaną one opróżnione we wtorek, 13 listopada (co też jest zgodne z harmonogramem).

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.