Urząd Miejski w Policach bez bankowego punktu kasowego

Od początku stycznia tego roku w Urzędzie Miejskim w Policach nie ma już bankowego punktu kasowego. Nie zapłaci się więc na miejscu podatków i innych należności urzędowych.

„Burmistrz Polic informuje, iż z powodu braku ofert ze strony banków w zakresie prowadzenia obsługi bankowej Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych uwzględniających prowadzenie punktu kasowego w Urzędzie Miejskim w Policach pomimo przeprowadzonych dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z dniem 1.01.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Policach nie będzie prowadzony bankowy punkt kasowy” – czytamy w komunikacie.

Urząd dodaje, że płatności podatków i opłat można dokonywać: w oddziale Banku Pekao S.A. w Policach przy ul. Bankowej 32, przelewem na rachunki bankowe, w placówkach pocztowych, w innych bankach.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.