W Policach rodziny wielodzietne dostaną zniżkę na odbiór odpadów. Pod warunkiem, że złożą oświadczenie

Policcy radni przyjęli we wtorek (27 października) uchwałę o częściowym zwolnieniu rodzin wielodzietnych z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ale uwaga – ulga nie będzie naliczana automatycznie, trzeba złożyć oświadczenie.

Paweł Nagadowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami UM w Policach, tłumaczył, że Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje możliwość udzielenia ulg rodzinom wielodzietnym, czyli rodzinom z minimum 3 dzieci.

– Propozycja jest, żeby to była ulga na poziomie 5 złotych od osoby w takiej rodzinie – mówi naczelnik. – I ważne, że tutaj to zwolnienie nie jest obligatoryjne. Zainteresowane osoby muszą stosowne oświadczenie przedłożyć do naszego wydziału, jest ono załącznikiem do tej uchwały.

Przypomnijmy, że także we wtorek (27 października) radni przyjęli uchwałę zmieniającą zasady naliczania i stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

One Thought to “W Policach rodziny wielodzietne dostaną zniżkę na odbiór odpadów. Pod warunkiem, że złożą oświadczenie”

  1. […] Radni na tej samej sesji przyjęli również uchwałę, która daje rodzinom wielodzietnym prawo do ulgi za odbiór odpadów komunalnych. […]

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.