Radni zdecydowali. W Policach za śmieci po nowemu

Policcy radni zgodzili się na zmianę metody i stawek opłat za wywóz śmieci obowiązujących w gminie. Przyjęta we wtorek (27 października) uchwała stanowi, że w zabudowie wielorodzinnej opłaty za gospodarowanie odpadami będą obliczane na podstawie zużycia wody – 9,20 zł za 1 metr sześcienny. W zabudowie jednorodzinnej opłata będzie pobierana jak do tej pory – od osoby, i wyniesie 29 złotych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, w obu wariantach opłaty te mogą być podwojone.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami UM w Policach Paweł Nagadowski przypominał, że dotychczasowy system naliczania opłat „od osoby” w zabudowie wielorodzinnej się nie sprawdził. Przytaczał dane, że podczas gdy w zabudowie jednorodzinnej (od początku funkcjonowania systemu) przybyło 1100 mieszkańców, to w zabudowie wielorodzinnej ubyło ich 3500. W swojej prezentacji zwracał też m.in. uwagę na przyczyny wzrostu cen za odbiór odpadów (do tej prezentacji wrócimy). A także na to, że system musi się bilansować, czyli nie można do niego dopłacać z innych źródeł, i nie można też przeznaczać ewentualnej nadwyżki na inne cele.

Zdecydowany sprzeciw wobec zmiany metody na tę „od wody” dla zabudowy wielorodzinnej w imieniu radnych PiS przedstawił Ryszard Tokarczyk (przeczytał oświadczenie) – podkreślał, że ta zmiana w rzeczywistości dla wielu mieszkańców oznacza podwyżki, a przeprowadzone konsultacje społeczne nazwał „karykaturą samorządności”.

Głosowanie przeciwko uchwale zapowiedział także Krystian Kowalewski („Projekt Police”).

Radni koalicyjni (Gryf XXI – KO) zwracali uwagę, że niedoskonałości całego systemu gospodarowania odpadami wynikają z rozwiązań ustawowych (czyli nie są zależne od samorządów). I że metoda „od wody” pozwala przynajmniej w części uszczelnić system. Niektórzy też podkreślali, że to metoda najbardziej ekologiczna.

Głosowanie poprzedziła długa i momentami dość burzliwa dyskusja.

Przeciwko uchwale głosowali radni opozycyjni (Krystian Kowalewski z „Projektu Police” oraz Jakub Drzazga, Stanisław Łabuz, Kamil Olszewski, Jadwiga Róg, Ryszard Tokarczyk – z Prawa i Sprawiedliwości). Uchwała jednak przeszła głosami, mających większość w Radzie Miejskiej w Policach, radnych koalicji WS „Gryf XXI” – Koalicja Obywatelska. Nieobecni podczas głosowania byli: Andrzej Rogowski („Gryf XXI”) i Grażyna Pawłowska („Projekt Police”).

Nowe zasady mają obowiązywać od początku przyszłego roku.

Radni na tej samej sesji przyjęli również uchwałę, która daje rodzinom wielodzietnym prawo do ulgi za odbiór odpadów komunalnych.

One Thought to “Radni zdecydowali. W Policach za śmieci po nowemu”

  1. […] Przypomnijmy, że także we wtorek (27 października) radni przyjęli uchwałę zmieniającą zasady naliczania i stawki opłat za gospodarowanie odpadami. […]

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.