W Policach zgodnie z wytycznymi. Zawieszone zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach

przedszkole nr 8 w Policach

Wszystkie placówki opiekuńcze i oświatowe (żłobki, przedszkola i szkoły) w gminie Police zapewnią opiekę potrzebującym dzieciom w czwartek i w piątek (12 i 13 marca). Ale nie będzie w nich zajęć dydaktycznych. Od poniedziałku (16 marca) będą całkowicie zamknięte dla podopiecznych. Rekrutacja do polickich przedszkoli odbywa się jednak normalnie.

– Działamy zgodnie z ogólnopolskimi wytycznymi – mówi Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM w Policach. – To oznacza, że w czwartek i piątek w placówkach będą obecni wychowawcy i nauczyciele. Zapewnią opiekę tym dzieciom, które nie będą mogły zostać w domach (rekomendowane jest pozostawienie dzieci w domach – red.). Ale nie będzie w nich zajęć dydaktycznych. Opieka będzie przez te dwa dni w godzinach zgodnych z planem zajęć. Ale od poniedziałku w placówkach nie będzie już także nauczycieli, a więc dla podopiecznych i uczniów będą one zamknięte.

Tak ma być do 25 marca.

Ale uwaga! W Policach do 20 marca trwa rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. I ona nie zostaje przerwana ani zawieszona. W każdej placówce ma być osoba, która wyda i przyjmie podanie o przyjęcie.

W gminie Police jest 2824 uczniów (szkół gminnych), 1600 przedszkolaków i około 130 dzieci w żłobkach – dane dotyczą placówek prowadzonych przez gminę. W żłobkach niepublicznych w Policach jest około 170 dzieci.

One Thought to “W Policach zgodnie z wytycznymi. Zawieszone zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach”

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.