W polickich Azotach trzeci kwartał na plusie

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Ponad 36 mln zł wyniósł wskaźnik EBITDA* za trzeci kwartał 2020 r. w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA. To o ponad 14 mln zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł ponad 17 mln zł (rok temu było to 9 mln zł straty).

– Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, w tym trwającej od wielu miesięcy pandemii koronawirusa, wyniki finansowe Grupy Azoty Police są stabilne, a realizowane inwestycje niezagrożone – podkreślił Wojciech Wardacki, prezes zarządu GA „Police”. – Osiągane przez spółkę wyniki pozwalają na bezpieczną kontynuację sztandarowej inwestycji, jaką są „Polimery Police”.

Policka spółka deklaruje, że stabilna sytuacja finansowa pozwala jej na kontynuowanie i planowanie także innych inwestycji. Od początku roku Grupa Azoty Police rozpoczęła realizację 26 nowych zadań inwestycyjnych o łącznym budżecie prawie 37 mln zł. Kontynuowane jest także 45 zadań rozpoczętych w latach poprzednich.


* EBITDA to skrót od angielskiego „Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” – czyli zysk bez uwzględnienia odsetek, podatków i utraty wartości środków trwałych.

fot. archiwum

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.