Ważne dla uczniów. Trzeba przedłużyć uprawnienia do bezpłatnych przejazdów

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Ale uwaga – dotychczasowe uprawnienia są ważne do 30 września tego roku. Trzeba więc pamiętać o konieczności ich przedłużenia. Można to zrobić w dowolnej kasie ZDiTM (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) na podstawie określonych dokumentów.

Trzeba ze sobą zabrać:

  • kartę SKA,
  • ważną legitymację szkolną
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania (jeżeli nie ma tej adnotacji na legitymacji) wydane przez szkołę, a uprawnienie nadawane jest po raz pierwszy lub uczeń zmienił szkołę.

ZDiTM przypomina, że uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie ( Police, Dobra i Kołbaskowo). Bezpłatne przejazdy możliwe są na podstawie spersonalizowanej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.