Wkrótce nabór do przedszkoli. Kontynuację trzeba zgłosić wcześniej

przedszkole nr 5
fot. archiwum

Od 6 marca ruszy elektroniczna rekrutacja do przedszkoli w gminie Police na rok szkolny 2023/2024. Chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego trzeba zgłosić wcześniej – do 3 marca.

Nowy nabór zacznie się 6 marca o godz. 8:00. Od tego momentu będzie można zapisywać dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police. Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

https://rekrutacja-przedszkole.ug.police.pl

Niezbędny więc będzie komputer lub smartfon z przeglądarką internetową. W systemie będą udostępnione wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych.

System jest już dostępny dla tych rodziców (lub opiekunów prawnych), którzy chcą zadeklarować, że ich dziecko będzie nadal chodziło do placówki, do której uczęszczało do tej pory. Mają na to czas do 3 marca do godz. 15:00. Jeśli nie zdążą, dziecko będzie musiało wziąć udział w normalnym procesie rekrutacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w gminie Police. Najmłodsze to te, które w tym roku kończą 3 lata. Najstarsze – które skończą 7 lat w roku przyszłym.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Młodsze (urodzone w latach 2018-2020) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać także udział dzieci, które w tym roku będą miały 2 lata i 6 miesięcy, a także dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Police. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola przysługuje jednak dzieciom starszym oraz mieszkańcom gminy Police.

Wykaz placówek publicznych, do których będzie prowadzony nabór na rok szkolny 2023/2024, można znaleźć na stronie gminy.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.