Własność z użytkowania wieczystego. Gminne jak państwowe

budynki mieszkalne przy ul. Robotniczej w Policach

W gminie Police ulgi w opłatach za zmianę użytkowania wieczystego we własność mają być takie same jak dla nieruchomości skarbu państwa. Nie tylko dla tych, którzy zapłacą całość od razu.

Sprawa dotyczy nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe – czyli albo domów jednorodzinnych, albo takich, w których co najmniej połowa lokali to mieszkania. Jeżeli działki, na których stoją te budynki, były w użytkowaniu wieczystym, od 1 stycznia 2019 r. są własnością właścicieli (lub współwłaścicieli) budynków.

Stało się to z mocy prawa – czyli nic nie trzeba robić, aby zmiana użytkowania wieczystego we własność się dokonała. Za zmianę trzeba jednak zapłacić: jedną piątą wartości działki (lub udziału). Należność zostaje wpisana do hipoteki.

Zapłata jest rozłożona na 20 lat. W praktyce więc rocznie wyniesie to tyle samo co opłata za użytkowanie wieczyste. Można po prostu płacić jak dotychczas. Po 20 latach będzie trzeba jeszcze wydać parę złotych za wykreślenie długu z hipoteki i to wszystko.

Można jednak zapłacić wcześniej. W przypadku nieruchomości skarbu państwa przysługują wówczas bonifikaty. Ulga wyniesie 60%, jeśli ktoś zapłaci w tym roku. Później co roku zmniejsza się o 10 punktów procentowych – czyli płacąc pozostałą należność np. w roku 2021 zaoszczędzimy 40%, w roku 2024 już tylko 10%, w roku 2025 nie zyskamy już nic.

W przypadku nieruchomości gminnych to samorząd decyduje o wysokości ulgi. Może też jej w ogóle nie wprowadzać.

W Policach władze gminy proponują, aby ulgi były takie same jak w przypadku nieruchomości skarbu państwa (czyli m.in. tych zarządzanych przez powiat). Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w porządku obrad sesji zaplanowanej na najbliższy czwartek (28 lutego).

Jest też propozycja 50% ulgi w opłatach dla tych, którzy nie chcą (lub nie mogą) zapłacić jednorazowo. Będzie ją można dostać, jeśli dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Żadnych bonifikat ma nie być dla lokali niemieszkalnych, takich jak np. garaże, czy przeznaczonych na działalność gospodarczą. Nawet jeśli są objęte przekształceniem – bo w wielu przypadkach ono ich po prostu nie dotyczy.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.