Wróciły pieniądze na przebudowę ul. Kochanowskiego

skrzyżowanie ulic Kochanowskiego i Reja

Do budżetu gminy na 2019 rok wróciły pieniądze na przebudowę ul. Kochanowskiego w Policach. W lutym radni zabrali je na przebudowę wiaduktu przy ul. Kuźnickiej. Już wtedy władze gminy zapowiadały, że w kwietniu oddadzą przesuniętą kwotę. Tak też się stało.

O przesunięciu pieniędzy pisaliśmy właśnie w lutym. Władze Polic dotrzymały słowa i na dzisiejszej sesji stosownymi zmianami w uchwale budżetowej przywróciły odebrane wtedy pieniądze. Do budżetu wróciło prawie 1,3 mln złotych potrzebne na pierwszy etap przebudowy ul. Kochanowskiego. Radni uchwałę tę przyjęli.

O zakresie planowanej przebudowy ul. Kochanowskiego pisaliśmy grudniu 2018 r.

 

 

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.