Za podwyżkami opłat za śmieci idą zniżki dla dużych rodzin

Gmina Police zamierza zwalniać z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci. Na najbliższą sesję ma trafić stosowny projekt uchwały. Zniżka ma wynieść 5 złotych miesięcznie za każdego członka rodziny.

„Ulga przysługuje rodzinie wielodzietnej posiadającej 3 i więcej dzieci do uzyskania przez dzieci pełnoletności lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania przez nie nauki. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć stosowne dokumenty, o których mowa w uchwale” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. – „Środki na realizację programu pokrywane będą z budżetu Gminy Police.”

Ale uwaga: to zwolnienie z części opłaty nie będzie stosowane automatycznie, więc zainteresowane nim rodziny będą musiały wystąpić o objęcie ulgą.

O tym, że zmienić się mają zasady i stawki naliczania opłat za gospodarowanie odpadami, już pisaliśmy. Na najbliższej sesji radni będą głosowali nad stosownymi uchwałami.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.