Za współpracę i dzielenie się z innymi. Wyróżnienia dla instytucji oraz firmy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach oraz tutejszy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo to instytucje wyróżnione w powiatowym konkursie „Razem możemy więcej”. W tej samej kategorii nagrodzono również Centrum Handlowe „Ster” w Szczecinie. To za aktywność społeczną.

Pierwsze miejsce w kategorii „Działalność instytucji i placówek publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie aktywności społecznej” zajął Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach.

– Placówka ta podjęła się realizacji pierwszego w województwie zachodniopomorskim, pilotażowego projektu „Niepełnosprawny czy Sprawny – odczarować niepełnosprawność” – przedstawiała zwycięzcę Joanna Napiwodzka, wicestarosta. – Był realizowany przez uczniów i nauczycieli tej placówki wraz z uczniami polickich szkół podstawowych. Celem tego projektu była konfrontacja z szeroko pojętą problematyką życia codziennego osób z niepełnosprawnościami. Zorganizowano cykl warsztatów. Jedną z części projektu jest mural, który powstał na terenie tejże placówki. Przedstawia on młodego człowieka, siedzącego na wózku inwalidzkim. Symboliczna poza tej postaci sugeruje gotowość do wydostania się poza przestrzeń muralu. Peleryna, w którą jest ubrany, wskazuje nie tylko na umiejętności i własne zdolności, które ten młody człowiek zdobył i odkrył podczas edukacji i rehabilitacji w tymże ośrodku, ale także na siłę, którą może dzielić się z innymi ludźmi.

Drugie miejsce przyznano Centrum Handlowemu „Ster” w Szczecinie. To za przekazanie w latach 2020 i 2021 pomocy dla najbardziej potrzebujących seniorów z terenu gminy Dobra. Partnerem tego projektu było m.in. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa „Mierzyn”. W okresie od grudnia 2020 roku do stycznia 2021 roku dwa razy w tygodniu dowożono do ok. 50 seniorów posiłki. Ponadto fundowano bożonarodzeniowe i wielkanocne paczki dla ok. 100 seniorów.

Trzecie miejsce w tej kategorii zajął Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach.

– To instytucja, która od lat współpracuje ze „Szkolną Grupą Pomagaczy” ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – uzasadniał tę nagrodę Shivan Fate, radny powiatu polickiego. – Ta współpraca miała na celu przede wszystkim podejmowanie działań integrujących lokalne środowisko, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz rozwijanie wymiany międzypokoleniowej. Pomimo okresu pandemii i wszystkich obostrzeń związanych z Covidem, współpracowała z wolontariuszami i realizowała różne projekty, np. „Paczka dla seniora”, „Upominek dla seniora”, warsztaty dla młodzieży pt. „Czym jest wolontariat?”, festyn „Stare Miasto dla Ingi”. Wszystkie te inicjatywy były skierowane głównie do seniorów, osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, ale także do młodzieży szkolnej.


Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.