Wójt Teresa Dera zostaje. Referendum nieważne

Referendum w Dobrej jest nieważne. To oznacza, że wójt Teresa Dera pozostaje na stanowisku.

To już oficjalne wyniki. W niedzielnym głosowaniu udział wzięło 2540 osób. Do ważności referendum potrzeba było 5388 (to trzy piąte liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu). Frekwencja wyniosła 14,54%.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.