Zakaz zgromadzeń, 5 osób na mszy, na spacer najwyżej parami. Rząd ogranicza

Ukazało się rozporządzenie wprowadzające dodatkowe ograniczenia z powodu epidemii koronawirusa. Obowiązują od jutra (25 marca) do 11 kwietnia.

Zgodnie z rozporządzeniem wychodzenie z domu jest dozwolone tylko w celach:

  • służbowych
  • prowadzenia działalności gospodarczej (w tym rolniczej lub prac w gospodarstwie)
  • wykonywania wolontariatu na rzecz zwalczania skutków epidemii
  • religijnych
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami dnia codziennego

Oprócz tego:

  • zgromadzenia są zakazane (niezależnie od liczby uczestników)
  • poruszanie się pieszo jest dozwolone w grupach najwyżej dwuosobowych i trzeba iść w odległości co najmniej 1,5 m od siebie (nie dotyczy to osób najbliższych)
  • w pojazdach komunikacji publicznej liczba pasażerów może być najwyżej równa połowie miejsc siedzących
  • w obrzędach religijnych może uczestniczyć najwyżej 5 osób (nie licząc sprawujących kult religijny lub pracowników zakładu pogrzebowego)

Zakazu zgromadzeń nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym. To znaczy, że np. zebrania w pracy są dozwolone.

Według wyjaśnień Ministerstwa Zdrowia spacer mieści się w kategorii „niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami dnia codziennego”. Ministerstwo prosi jednak, aby wychodzenie z domu ograniczyć do niezbędnego minimum.

One Thought to “Zakaz zgromadzeń, 5 osób na mszy, na spacer najwyżej parami. Rząd ogranicza”

  1. […] [Aktualizacja] 24 marca około godz. 21:30 opublikowano rozporządzenie wprowadzające omówione ograniczenia – tu jego omówienie. […]

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.