Zarobki radnych – powiat policki

pieniądze w kieszeni

Dziś publikujemy zestawienie rocznych zarobków polickich radnych powiatowych. Obejmuje ono lata 2015-2017 i zawiera również otrzymywane przez nich diety.

Kolejność jest alfabetyczna. Aby zobaczyć dane poszczególnych radnych, należy najechać kursorem na słupki.

Zarobki radnych powiatowych w latach 2015-2017

[visualizer id=”2461″]

W zestawieniu brakuje kilku radnych. To ci, którzy radzą sobie na wolnym rynku – czy to prowadząc firmę, czy to pracując w prywatnej firmie. Uznaliśmy więc, że nie ma powodu, aby im zaglądać do kieszeni.

Ci, którzy się w zestawieniu znaleźli, zarabiają na posadach państwowych lub samorządowych. W jednym przypadku (radny Edward Gałązka) głównym źródłem dochodów jest emerytura.

W omawianym okresie w zarobkach kilku radnych zaszły duże zmiany. Dotyczy to Cezarego Arciszewskiego („Gryf”), Dominika Brzęckiego (PiS), Beaty Chmielewskiej („Gryf”), Pawła Mirowskiego (PiS), Bartłomieja Pachisa (PO), Mariusza Sarneckiego (PiS) i Tomasza Tokarczyka (PiS).

W przypadku Beaty Chmielewskiej i Mariusza Sarneckiego wyjaśnieniem jest zmiana stanowiska. Ta pierwsza przez prawie cały 2015 r. była na etacie nauczyciela, po wyborach samorządowych została członkiem zarządu powiatu. Mariusz Sarnecki natomiast do połowy 2016 r. miał własną firmę, później został wicestarostą w miejsce Pawła Mirowskiego.

Paweł Mirowski natomiast najpierw zrezygnował z funkcji wicestarosty, aby przejść na stanowisko dyrektora działu w GA ZCh „Police”. A pod koniec 2017 r. złożył mandat radnego i został wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Na jego miejsce do rady wszedł Edward Gałązka.

Cezary Arciszewski stanowiska nie zmieniał. Ale w obecnej kadencji znacznie wzrosła mu dieta – z szeregowego radnego stał się bowiem przewodniczącym rady powiatu. A w 2017 r. skorzystał na zmianie formalnej: z zatrudnionego prezesa PEC na prezesa kontraktowego. Odprawy nie dostał, ale wziął ekwiwalent za trzy miesiące niewykorzystanego urlopu.

Bartłomiej Pachis jest z kolei rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę źródeł dochodów. Wprawdzie w kwietniu 2016 r. przestał być prezesem państwowej spółki Polskie Terminale, a we wrześniu stracił funkcję członka rady nadzorczej spółki Kolej Bałtycka, ale pozostał członkiem rady nadzorczej spółki Uzdrowisko Świnoujście. A po zwolnieniu z funkcji prezesa został zatrudniony jako dyrektor w należącej do samorządu województwa spółce Wodociągi Zachodniopomorskie.

Źródłem informacji o zarobkach radnych są zeznania majątkowe umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Kwoty zostały zsumowane i zaokrąglone w dół do pełnego złotego.

* Dla porównania dodaliśmy zarobki wymyślonej osoby, która dostaje tzw. średnią krajową. To te czerwone słupki. Wyliczyliśmy to jako średnią z dwóch miesięcy roku 2017 (grudzień – 4973,73 zł; styczeń – 4277,32 zł) i pomnożyliśmy przez 12. Uznaliśmy, że to wystarczy, bo „średnia krajowa” to i tak wartość, którą większość Polaków zna wyłącznie z rządowych komunikatów. Dlaczego tak jest, wyjaśnimy kiedy indziej.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.