Bezpieczne wakacje

nadmorska plaża

Część dzieci wyjedzie na wakacje bez rodziców. Radzimy, jak zadbać o to, aby wypoczynek na kolonii czy obozie był bezpieczny.

Wybierając wyjazd dla dziecka należy zadbać o sprawdzenie organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych, gdzie każdy rodzic może sprawdzić, czy turnus został zgłoszony do właściwego kuratorium oświaty. Organizator musi to zrobić najpóźniej 21 dni przed wyjazdem krajowym oraz 14 dni przed zagranicznym.

W zgłoszeniu muszą być dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi być również zapewniony dostęp do opieki medycznej.

Bazę można znaleźć w wakacyjnym serwisie MEN. Będą w niej wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Na razie (stan na 14 czerwca 2018 r.) kuratorzy oświaty zatwierdzili 7939 zgłoszeń (w tym 428 zagranicznych).

Rodzic znajdzie w bazie wiele informacji o organizatorze, m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz lokalizację wypoczynku. Warto pamiętać, że każdy organizator ma możliwość wydruku potwierdzenia zgłoszonego wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

Organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry. Kierownikiem obozu czy kolonii może być tylko osoba pełnoletnia, która ma zaświadczenie o niekaralności i spełnia jeszcze kilka dodatkowych warunków.

Rodzice mają prawo wymagać od organizatora wakacji ich dziecka, aby przed wyjazdem przedstawił warunki pobytu i podpisał umowę. Mo on też obowiązek przekazania wszystkich istotnych informacji o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym przedstawienie wydruku potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku.

Rodzic powinien również pamiętać o dokładnym wypełnieniu karty kwalifikacyjnej uczestnika, która zawiera niezbędne informacje o dziecku. Kartę trzeba przekazać organizatorowi wypoczynku przed wyjazdem.

Jeżeli do rodziców w czasie wakacji docierają niepokojące sygnały od dziecka, należy to zgłosić w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić tamtejszą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż pożarną lub inne służby interwencyjne.

Na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, w zakładce „Pytania i odpowiedzi”, są odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące zasad organizacji i zgłaszania wypoczynku. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Natomiast w serwisie Bezpieczny Autobus,wpisując numer rejestracyjny pojazdu, dostaniemy informację, czy autokar, który ma wieźć nasze dzieci na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.