Skarbnik powiatu: „Ten budżet został zrealizowany z całkiem niezłym wynikiem”

Znaczny wzrost wydatków na inwestycje odnotował powiat policki w 2019 r. – z około 11% jego budżetu w 2018 r. do około 20%. Same inwestycje drogowe sięgnęły 15 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 5 mln zł.

– Ten budżet został zrealizowany z całkiem niezłym wynikiem, zaś jeśli chodzi o inwestycje, to plan tych wydatków wynosił 22% całego naszego budżetu, a zrealizowano 20 procent – relacjonowała wykonanie budżetu Izabela Wawrzycka, skarbnik powiatu. – Natomiast całość wydatków inwestycyjnych w 2018 r. to było 10 mln złotych, czyli zaledwie 11% budżetu.

Starosta Andrzej Bednarek zwracał uwagę, że budżet powiatu cały czas rośnie.

– I nie o koszty własne, ale tak naprawdę o inwestycje – mówił.

I zwracał uwagę na istotny wzrost wartości inwestycji drogowych, choć przyznawał, że wciąż drogi są „udręką” powiatu.

– Rok 2019 pokazał wartość realizowanych inwestycji – mówił starosta. – Powiat policki, z różnych źródeł, w różnych partnerstwach realizuje te inwestycje i wzrost jest radykalny, bo 5 milionów (w 2018 r. red.) do 15 mln (w 2019 r.).

Cezary Arciszewski, przewodniczący rady powiatu, zwracał uwagę, że powiat nie może się porównywać z bogatymi samorządami. A na tle porównywalnych (pod względem budżetów) wypada dobrze.

– Dane pokazują, że Powiat Policki inwestuje głównie pieniądze pozyskane – mówił Cezary Arciszewski. – Z punktu widzenia ekonomicznego to bardzo dobre rozwiązanie. Ale ono jest wynikiem m.in. bardzo dobrej współpracy z samorządami. To nie tylko dlatego, że mienie powiatowe jest na terenie tych samorządów. To jest też odpowiedzialność wójtów, burmistrzów za stan infrastruktury, jaka jest na terenie gminy. Drugim takim źródłem są programy rządowe. Tutaj też powiat policki skutecznie się wpisuje w pozyskiwanie tych środków. Są również programy regionalne z samorządu województwa. I wreszcie własne środki. To wszystko dopiero pozwala na to, żeby w okolicach 20 procent budżetu przeznaczać na inwestycje.

Pozostali radni, obecni na piątkowej (26 czerwca) sesji, również pozytywnie odnieśli się do wykonania budżetu za 2019 r. – najpierw jednogłośnie poparli sprawozdanie (16 głosów za, 3 osoby były nieobecne), a później za jego wykonanie udzielili absolutorium zarządowi powiatu.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.