Zmiany w polickich domach dziecka

siedziba PCPR w Policach

Radni powiatu polickiego zgodzili się na połączenie dwóch domów dziecka – w Tanowie i Policach – z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  To pierwszy krok do dostosowania tych placówek do nowych wymogów prawnych. Pracownicy mają zachować pracę, a zmiana ma być nieodczuwalna dla samych podopiecznych.

Przepisy prawa wymagają od nas, aby 1 stycznia 2021 roku placówki opiekuńczo-wychowawcze nie liczyły więcej niż 14 dzieci – tłumaczyła radnym Beata Chmielewska z zarządu powiatu polickiego. – W ciągu ostatnich dwóch lat wspólnie z dyrektorami domów dziecka i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pracowaliśmy nad koncepcją zrealizowania tego zadania. I ta uchwała jest właśnie tym, co udało nam się wypracować. To rozwiązanie znalazło akceptację zarówno dyrektorów placówek, jaki i, na ile to możliwe, pracowników. Wszyscy pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, to 35,5 etatu, zostaną przeniesieni do Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie, bez zmiany warunków pracy i płacy.

Beata Chmielewska tłumaczyła też, że to dobry moment na tego rodzaju zmiany.

Ten moment okazał się dla nas najlepszy ze względów kadrowych, bo zarówno w PCPR mamy braki kadrowe, np. w księgowości, które można uzupełnić pracownikami domów dziecka, jak i w domu dziecka w Policach, gdzie jest zbyt mało wychowawców i nie ma dyrektora, jest tylko osoba pełniąca obowiązki dyrektora. Pracownicy czekają na stabilizację. Wiedzą od dwóch lat, że musi się zmienić ich sytuacja prawna.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.