Znów wolno spacerować po lesie. I to bez maseczki

Od niedzieli, 19 kwietnia, obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów nakładające ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa. Znosi ono to dotychczas obowiązujące.

Zgodnie z nowymi przepisami znikają niektóre ograniczenia, niektóre pozostają, inne się zmieniają. Nie będzie już np. ograniczeń w poruszaniu się – wolno chodzić na spacery, wolno pójść do parku czy do lasu. Można też chodzić w towarzystwie innych osób. Obowiązuje tylko utrzymanie dwumetrowej odległości (z wyjątkami opisanymi w rozporządzeniu).

Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie od 20 kwietnia.

W kościele i na cmentarzu:

 • w kościele (lub innym obiekcie religijnym) może przebywać 1 osoba na 15 m kw. powierzchni budynku (nie licząc osób sprawujących kult religijny),
 • w pogrzebie może uczestniczyć najwyżej 50 osób (nie licząc sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy)

W sklepie i na targowisku:

 • w sklepie (lub punkcie usługowym) o powierzchni handlowej do 100 m kw. mogą być jednocześnie 4 osoby na jedno stanowisko kasowe
 • w sklepie o powierzchni handlowej powyżej 100 m kw. – 1 osoba na 15 m kw. tej powierzchni
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–12:00 sklepy i punkty usługowe obsługują wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia,
 • na stacjach benzynowych limit to 4 osoby na jedno stanowisko kasowe
 • na targowiskach (lub straganach) mogą być najwyżej 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży (z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów)

Na poczcie:

 • w danej placówce jednocześnie nie może przebywać więcej niż 2 osoby na jedno stanowisko obsługi (nie licząc pracowników)

Na wolnym powietrzu:

 • obowiązuje zakaz korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci;
 • obowiązuje zakaz korzystania ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania
 • obowiązuje zakaz korzystania z rowerów miejskich
 • dzieci, które ukończyły 13 lat, mogą się poruszać bez opieki dorosłych

Nie ma już ograniczeń w poruszaniu się – do 19 kwietnia było ono dopuszczalne w celu „zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego”. Od 20 kwietnia nie ma już tego warunku.

W miejscach ogólnodostępnych nadal obowiązuje zakrywanie nosa i ust. Nie ma obowiązku używania do tego specjalnej maseczki – można wykorzystać np. chustkę czy szalik. Uwaga: zakrywanie twarzy nie obowiązuje w lesie (ale na leśnym parkingu już tak).

Duże sklepy budowlane nadal są zamknięte w soboty i w niedziele.

Tu znajdziesz pełny tekst nowego rozporządzenia.

One Thought to “Znów wolno spacerować po lesie. I to bez maseczki”

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.