ZUS odroczy składki – ale ich nie daruje

szyld ZUS w Szczecinie

ZUS oferuje możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek i uproszczoną procedurę. Ale gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku nie daje. I jest to tylko odroczenie, a nie umorzenie.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie terminu płatności składek i zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych. Będzie to jeden dokument, w którym dodatkowo przedsiębiorca oświadczy, jaki wpływ miał koronawirus na nieuregulowanie należności.

Odroczenie będzie dotyczyło wyłącznie składek za miesiące od lutego do kwietnia 2020 r. (również tych, których termin płatności już upłynął) i układów ratalnych oraz umów o odroczenie z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców – wyjaśnia prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. – Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych osób może to być trudny czas. Cały czas zastanawiamy się w jaki jeszcze sposób pomóc osobom prowadzącym małe firmy.

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności nie gwarantuje zgody. Jeżeli ZUS odmówi, oprócz składek trzeba będzie zapłacić odsetki za zwłokę.

Przy kompletowaniu dokumentów i załatwianiu formalności może pomóc doradca ZUS. Jest taki w każdym oddziale. Kontakt:

  • Koszalin tel.: (94) 348 57 21
  • Szczecin tel.: (91) 459 60 80
  • Stargard tel.: (91) 579 25 03

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.