ZUS oszczędza na zasiłkach chorobowych

szyld ZUS w Szczecinie

ZUS w 2019 r. w województwie zachodniopomorskim wstrzymał wypłatę prawie 1,6 mln zł zasiłków chorobowych. Zakwestionował w sumie 1381 zwolnień lekarskich.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować prawidłowość orzekania czasowej niezdolności do pracy i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich – tłumaczy Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy, czy też należy skrócić zwolnienie. Druga kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z przeznaczeniem. Czyli czy na przykład nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostanie wstrzymana wypłata świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, trzeba będzie je oddać.

W województwie zachodniopomorskim od stycznia do grudnia 2019 r. ZUS przeprowadził ponad 22 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Wydano w sumie 1381 decyzji (w Szczecinie 560, w Koszalinie 821), z czego 844 dotyczyły nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia. (w Koszalinie 543, w Szczecinie 301).

– W całym poprzednim roku kwota wszystkich oszczędności w wyniku kontroli prawidłowości orzekania i wykorzystywania zwolnień lekarskich to prawie 1,6 mln złotych – informuje Karol Jagielski. – Dla porównania w 2018 r. ograniczono w regionie wypłatę świadczeń pieniężnych na kwotę ponad 644 tys. złotych.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.