Jest też absolutorium dla burmistrza

Burmistrz Polic dostał też dziś absolutorium. Poparło je 13 radnych, a 8 wstrzymało się od głosu. Wcześniej radni przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. Wynik tamtego głosowania był identyczny.

Osiągnięcia i porażki gminy przedstawiali przed głosowaniem zastępcy burmistrza. Jakub Pisański wskazywał m.in., że gmina realizowała w 2018 r. ponad 50 przedsięwzięć inwestycyjnych, niektóre są kontynuowane. Maciej Greinert zwracał uwagę na rosnące wydatki gminy na oświatę, a także na inwestycje ekologiczne oraz na coraz większe odpływy środków pochodzących z opłat i kar do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zastępcy burmistrza przekonywali, że wydatki są racjonalne i zrównoważone.

Pozytywną opinię na temat wspomnianych uchwał wyraziła Komisja Rewizyjna RM w Policach.

– Cztery osoby głosowały za i jedna się wstrzymała – relacjonował Wiesław Gaweł, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Po głosowaniu burmistrz Polic podziękował za zaufanie.

-Serdecznie dziękuję za zaufanie, ten rok nie był łatwy. Dziękuję skarbnikowi, zastępcom, dyrektorom gminnych instytucji – mówił burmistrz Władysław Diakun. Następny rok także będzie trudny. Samorządy mają teraz bardzo ciężko, zadania są dodawane, a finansowania nie ma. Polska samorządem stoi, niesłusznie są krytykowane samorządy. Dziękuję wszystkim, którzy ten samorząd czują.

 

 

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.