Diakun z kolejnym poparciem. Tym razem Polski 2050

Władysław Diakun w ubieganiu się o reelekcję na stanowisko burmistrza Polic ma poparcie także Polski 2050 Szymona Hołowni. We wtorek (13 lutego) podpisano porozumienie, które dotyczy nie tylko tego poparcia. Na listach Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI do Rady Miejskiej w Policach i Rady Powiatu mają też być kandydaci z Polski 2050 Szymona Hołowni.

– Strony porozumienia będą zgodnie współpracowały przy tworzeniu i realizacji programu wyborczego dla gminy i powiatu polickiego. Deklarują współpracę przy tworzonych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Policach oraz Rady Powiatu Polickiego – przedstawił główne punkty porozumienia Władysław Diakun.

W porozumieniu są też punkty dotyczące właśnie poparcia Polski 2050 dla kandydatury Władysława Diakuna na burmistrza Polic. Strony mają się wzajemnie wspierać podczas kampanii wyborczej.

– Sprawy samorządu są bardzo ważne dla Polski 2050 Szymona Hołowni – mówiła Agnieszka Kosińska, liderka Regionu Zachodniopomorskiego partii Polska 2050 Szymona Hołowni. – Polska będzie silna tylko wtedy, gdy będzie miała silny i stabilny samorząd. Zapraszam do obserwowania naszych kandydatów, którzy muszą się wykazać bardzo ciężką pracą, żeby pozyskać państwa głosy.

– Wspólnota Samorządowa Gryf nie tylko otwiera się na inne środowiska i polityczne, i samorządowe, ale też — jak rozumiemy — nasze dotychczasowe działania znajdują uznanie wśród innych organizacji, instytucji czy też stowarzyszeń i partii — powiedział Cezary Arciszewski z WS Gryf XXI (już wiadomo, że będzie startował do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z listy Koalicji Samorządowej Piotra Krzystka). – Mamy podobne rozumienie samorządności, stąd ta obecność państwa kandydatów na naszych listach, nie tylko w gminie Police, ale również do samorządu powiatowego.

Informowaliśmy już, że 30 stycznia WS Gryf XXI podpisała także porozumienie z policką Platformą Obywatelską. Tamto porozumienie ma jednak inny charakter. Także zawiera wspólne poparcie dla burmistrza Władysława Diakuna w ubieganiu się o reelekcję, ale każde z tych ugrupowań pójdzie do wyborów z własnymi listami.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.